Pil og Poppel
 

Betingelser for deltagelse i projektet


Lodsejer vil blive kontaktet omkring styning af træer, så snart de er registreret på hjemmesiden.


Baseret på antal af træer i et givent geografisk område, vil der blive foretaget en prioritering, hvor de mest bevaringsværdige hegn og hegn med mange træer, vil blive prioriteret først.


Ved styning modtager entreprenøren flis samt brænde fra træerne som betaling. Projektet vil bidrage økonomisk, så udgiften til styning holdes på et niveau, der vurderes, at være acceptabelt for dig som lodsejer. Alle lodsejere vil modtage et tilbud, inden arbejdet påbegyndes. Bemærk at styning kun foregår i vinterhalvåret – helst når det er frostvejr (november-marts).


Som deltager i projektet, vil du som lodsejer, være moralsk forpligtiget til at sikre at styning gentages om 10-15 år.


Alle lodsejere vil blive tilbudt nye planter enten med rodklump eller som stokke til vedligehold af de levende hegn. I skal selv plante og vande dem. Der vil blive tilbudt poppel og kræger, dog højst fem planter pr stynet træ.

ForsideHome.html
FormålFormal.html
RegistreringRegistrering.html
Betingelser
BaggrundBaggrund.html
GenplantningGenplantning.html
StyningStyning.html
KulturhistorieKulturhistorie.html
FortællingerFortllinger.html
NyhederNyheder.html
FAQFAQ.html
KontaktKontakt.html
Projekt 2013-2015Projekt_2013-2015.html